vedaeen

 

Økonomi

Klinikken har overenskomst med Den offentlige sygesikring. Dette indebærer blandt andet, at priserne på en lang række ydelser er fastsatte efter forhandling mellem Den offentlige sygesikring og Tandlægeforeningen.
I prislisten er desuden angivet en række ydelser udenfor overenskomsten. Disse priser er angivet med en mindstepris, idet de kan variere afhængig af den aktuelle situation. Den eksakte pris oplyses efter en forundersøgelse.

 

Hvis du udebliver fra en aftalt tid til undersøgelse eller behandling, er vi nødt til at fakturere dig et gebyr på 300 kr. Gebyret er symbolsk og dækker ikke de faktiske omkostninger ved "en tom stol".

 

 

Frederiksgade 1   8000 Århus C   T 86 13 38 38   tandlaegerne@ved-aaen.dk   www.tandlaegerne-ved-aaen.dk