Tandeftersyn

Tandeftersyn

Det er vigtigt at passe på dine tænder, hvis du ønsker sunde tænder hele livet. En stor del af arbejdet foretager du hjemme ved omhyggelig dagligt renhold. Det er desuden vigtigt, at du jævnligt får lavet et tandeftersyn, så eventuelle sygdomme i tænder og mundhulen kan opdages i tide.

Det er meget individuelt, hvor ofte du har behov for at komme til tandeftersyn. For mange vil det kun være nødvendigt med tandeftersyn en gang om året, mens det for andre er nødvendigt med flere eftersyn om året. Dette vurderes individuelt ved hver enkelt patient hver gang, du er her.

Hos os vil et årligt tandeftersynet blive foretaget af enten tandlæge eller tandplejer. Er du en patient, der har brug for flere kontroller i løbet af året, vil disse så vidt muligt blive foretaget hos vores tandplejer, som er specielt uddannet til at varetage tandeftersyn, tandrensninger, forbyggende behandling samt paradentosebehandling.

Vi prioriterer altid, at der er tid nok til at undersøge dine tænders tilstand grundigt og til at svare på de spørgsmål, du måtte have, så du får den information, du har brug for.

Ønsker du at få foretaget et tandeftersyn kan du kontakte os på telefon eller mail. Vi står altid klar til at hjælpe og rådgive dig om dine tænder.

Behandlinger

Priser

Om os

If you’re a college student looking for essay help There are many options to obtain the support you need. It is possible to find essayists with high academic credentials, at cost-effective rates and will compose your work according to write an essay for me your specifications. A service for online essays will assist you if have doubts about your capacity to write an effective essay. EduBirdie writers go through rigorous testing to demonstrate that they possess exceptional writing skills. In addition, they must possess a thorough understanding of how to write in the English language. Once they’ve completed the test, EduBirdie managers evaluate their writing and choose the most promising. They are further contacted to verify their credentials and to verify their numbers.